Контакт

Запослени

Списак запослених у Републичком заводу за геолошка истраживања  

 • в.д. директора: Томић Младен, дипл. правник m.tomic@geozavodrs.com
 • Замјеник директора: Сандић Цвјетко, мастер инж.геол. c.sandic@geozavodrs.com
 • Стручни савјетник: Гајић Љубомир, дипл.инж.геол. lj.gajic@geozavodrs.com
 • Руководилац одсјека: Тохољ Ненад, дипл.инж.геол. n.toholj@teol.net
 • Руководилац одсјека: Јоловић Бобан, дипл.инж.геол. b.jolovic@teol.net
 • Руководилац одсјека: Херцеговац Гордана, дипл. ецц. g.hercegovac@teol.net
 • Виши стручни сарадник: Лека Ковиљка, дипл.инж.геол. k.leka@geozavodrs.com
 • Виши стручни сарадник: Митровић Драган, дипл.инж.геол. d.mitrovic@teol.net
 • Виши стручни сарадник: Голић-Дивковић Евица, дипл.инж.геол. e.golic@geozavodrs.com
 • Виши стручни сарадник: Главаш Спасоје, дипл.инж.геол. s.glavas@geozavodrs.com
 • Виши стручни сарадник: Јокић Марина, дипл. правник m.lalic@geozavodrs.com
 • Намјештеник: Стевановић Андријана, дипл.инж. техн. a.stevanovic@geozavodrs.com
 • Приправник: Јурошевић Урош, дипл.инж.геол. jurosevic.ur@gmail.com
 • Приправник: Стевић Ангелина, мастер геолог angelinalazarevic@live.com

Повратак на почетну страницу